GUIDE & COACHING

DET DREJER SIG IKKE ALTID OM, AT KLIENTEN FINDER SVARENE SELV...

Ann-Louise stiller mange spørgsmål og kan sagtens finde på, at give råd og inddrage sine egne erfaringer eller fornemmelser i samtalen.

Intet er statisk. Alle er unikke.

Hun taler ikke sine klienter efter munden, men siger det, du har brug for at høre og gør det på en kærlig og empatisk måde, med omtanke for, hvor den enkelte er. Der er altid mange veje at gå og sammen kan vi planlægge den, som giver dig den største klarhed om dine evner og muligheder for at nå dine ønskede mål.

I et coaching forløb bliver du guidet til indsigt og færdigheder i at kunne bringe sig selv i en optimal mental tilstand.

Her bruger Ann-Louise sine rationelle betragtninger, intuition, sin spiritualitet og baggrund som coach og terapeut. Der er ikke en standardopskrift for måden der arbejdes på, da udgangspunktet er, at vi alle er unikke skabninger.

Man vil blive hjulpet til at udvikle og regulere tanker og følelser for således at skabe selvindsigt og styrket identitet.

Coachingen behandler problemstillinger og udfordringer i nutid og fremadrettet. Det kan være som enkeltpersoner, par, teams eller som virksomheder. Ann-Louise hjælper effektivtivt med at få brudt de handlemåder og tankemønstre, der bliver forhindringen for at opnå det, man ønsker sig. I processen belyses alternativer, der kan motivere til nye veje og inspirere til at se det liv, man ønsker, så man får modet til at skabe det. I forløbet vil klienter med nye redskaber og kompetencer, få en fornyet indsigt ikke bare om sig selv, men også omverdenen.

Målet er at skabe en mulighed for et liv med størst mulig lykke og tilfredshed.

ALLE SVAR FINDES I ARBEJDET MED DIG SELV.....

INDIVIDUELLE SESSIONS

INDIVIDUELLE SESSIONS

Coachingsession på 45 min.

Forløbet tager afsæt i coaching teorier med konkrete værktøjer og opgaver, der vil gøre det muligt for dig, at udvikle en større forståelse for, hvad det er for en situation, du sidder i, og hvad du vil have i dit liv.

Omstændigheder gør måske, at du har svært ved at se hvad der skal til, for at du kommer videre i livet. Du lader dig måske stoppe af gamle spøgelser i form at fastgroede mønstre. Der kan Ann-Louises coaching hjælpe til at gøre det lettere for dig at skille tingene ad og forholde dig til den konkrete situation og dermed finde din nye vej.

PAR SESSIONS

PAR SESSIONS

Coachingsession på 90 min.

Forløbet tager afsæt i coaching teorier med konkrete værktøjer og opgaver, der vil gøre det muligt for jer at udvikle en større forståelse for, hvem I er, for jeres nuværende situation og for, hvad i vil med jeres parforhold.

I er måske nået til et punkt i jeres forhold, hvor I slet ikke kan høre, hvad I hver især siger. Det kan være i er faret vildt og har svært ved at finde det, der binder jer sammen eller skaber afstand.. Her vil Ann-Louises coaching hjælpe til, at det bliver lettere for jer at høre, hvad der bliver sagt og gøre det muligt for jer, at definere hvem I er, og hvad I står for, hver især og som partnere.

LØSNING FREM FOR DRAMA.

Jeg er selv vokset op uden min far og nåede desværre aldrig at lære ham at kende, før han døde. Mine forældre kunne slet ikke enes, og min mor ønskede ikke, at jeg skulle tilbringe tid med ham. Hun brød sig ikke om, at jeg lignede ham; det har jeg hørt på hele mit liv. Det virkede som om, det var skamfuldt,.
Personligt har jeg måttet betale prisen for, at to voksne mennesker opførte sig som børn i stedet for som voksne mennesker. I dag savner jeg, som en voksen kvinde, stadig min far, og jeg savner at kunne fortælle om morfar til mine børn. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have mødt ham, lært ham at kende og dannet mig mit eget indtryk af ham.


Bogen bygger på erfaringer fra mit arbejdsliv, hvor jeg som coach i over 20 år har arbejdet med problematikker inden for skilsmisse, personlig udvikling og kommunikation. Samtidig er bogen også en skildring af de udfordringer, som jeg har oplevet fra den skilsmisse, som jeg selv har været igennem. Bogen er skrevet som et bud på, hvordan man også kan håndtere en skilsmisse. Jeg er udmærket klar over, at der er mange veje at gå i forhold til at føre en ordentlig dialog, og jeg kommer ikke med nogen sandhed. Det her er mit bud på en løsningsmodel. Bogen er derfor en mulighed - en guide til, hvordan en konstruktiv og moden kommunikation med sin tidligere partner også kan være.

MIN BOG

FAMILIETERAPI

Alle familier er forskellige og der findes ingen opskrift på at være en perfekt familie. I familier er der konflikter og problemer, lige meget hvor dygtige i er til at tale sammen. Vi har alle de samme grundvilkår for det at være menneske.

Det er op til den enkelte familie, hvordan de ønsker, at være familie.
En af grundpillerne for en harmonisk familie, er at vise respekt for hinanden. Hvordan takler vi konflikter og hvordan er valget mellem ansvarlighed, lydighed og grænser. Både dine og de andres. Indføling, medfølelse og ligeværdighed er ofte de ting der mangler i en familie under en konflikt, Typisk fordi alle gerne vil have ret.
Er du bekymret? Så del det med din partner og ikke dine børn.
Ingen er skyldige! Alle i en familie er ansvarlige.


Dette er nogle af de punkter man skal være opmærksom på og det er kvaliteten af de voksnes samspil der viser vejen i en familie. Hvordan de voksne takler de enkelte situationer, er afgørende for den gennemgående atmosfære i en familie,

De voksne er de ansvarlige og det er derfor dem, der skal vise vejen.

Vi vil sammen kigge på, hvad der skal til for, at i som familie, kan tage ansvar for hver jeres og sammen løse de konflikter, der må være.

I vil få værktøjer for hvordan i kan kommunikere mere tydeligt.

3 ting er essentielle for at skabe en god familie.


Kærlighed, vilje og ansvarlighed.

FAMILIETERAPI

WORKSHOP - SYNG OG MÆRK.

Målet er at lave en workshop, som kan vise dig, hvor powerful du er, bare ved at bruge din stemme. Du behøver ikke være sanger for at kunne deltage, blot din tilstedeværelse kan gøre forskellen.
Jeg vil fortælle om min egen rejse som musiker og hvor stor en forskel det gjorde for mig, den dag jeg turde slippe min stemme helt fri.

Vi vil arbejde ud fra et tema, fra gang til gang , og det vil foregå over fire aftener fra kl. 18-21 .

Du vil opleve en forløsning, mentalt, kropsligt eller begge dele.

Som coach og terapeut er jeg vant til at mange følelser kan komme frem i et sådant forløb. Bare rolig. Alt er fuldstændig som det skal være. Nogen bruger min sangcoaching som terapi, andre bare til at blive bedre til at synge og udtrykke sig eller bare have en sjov aften.

Wokshoppen er også oplagt til en dejlig aften/dag med dine kollegaer.
Det vil rykke jer tættere sammen og skabe en tryghed, fordi i har vist jeres mod og sårbarhed.


WORKSHOP - SYNG OG MÆRK

ERHVERVSRETTET COACHING

Ofte har virksomheder med god intention skabt en strategi. Ofte lykkes eksekveringen ikke. En mulig forklaring kan være, at man i det hele taget skelner mellem udvikling og eksekvering. Når det ikke lykkes har det den konsekvens, at virksomhedens vækst, tilpasnings- og konkurrenceevne begrænses. Så går både virksomheden og samfundet som helhed glip af en stor værdiskabelse og stort potentiale. Sagt på en anden måde, kan eksekvering betegnes som den største barriere for success og vigtigste årsag til skuffede forventninger. I mange virksomheder foregår kommunikationen om strategien som envejskommunikation, hvilket er med til at give en utilstrækkelig kognitiv fleksibilitet hos topledelsen og dårligere muligheder for at påvirke de ansattes individuelle tanker om og tolkninger af strategien
Ann-Louise hjælper både ansatte og ledere til at opnå det bedste fundament samt den mentale fleksibilitet og det overskud det kræver for at få kommunikationen til at fungerer, så alle præsterer optimalt i deres job.

TEAM COACHING

TEAMS

Her arbejder vi med gruppedynamik og de forskellige elemeneter der indgår i samarbejdet mellem kollegaer i et team.

Vi identificerer kilden til evt, udfordringer og ved at arbejde med hele teamet og de enkelte, får vi skabt den rette fundament for et team der kommunikerer effektivt og præsterer optimalt med et positivt mindset. Vi arbejder enten i et længere forløb på arbejdspladsen og også i kortere kurser. Ring eller skriv, så får vi en snak om hvad jeres behov er og hvordan vi kan imødekomme dem.

LEDER COACHING

LEDER COACHING

Det kræver tilstedeværelse og opmærksomhed, at være en god leder.
Al udvikling starter med et ønske om at blive bedre til noget. At opnå mere succes på et område. Når du ved hvad du vil,  hvad der er vigtigt for dig og din virksomhed og kan kommunikere det præcist, vil det være meget lettere at lede dine medarbejder, lige præcis der hen, hvor du vil have dem. Dine medarbejdere vil blive trygge og levere det du ønsker.
At finde ind til dig selv og rumme det du finder, det er vejen til dit virkelige jeg.
Det lyder enkelt og det er det også og så alligevel slet ikke. I princippet skal du ikke gøre noget som helst. Blot være til stede. Det er en udfordring for de fleste. Ann-Louise vil med forskellige værktøjer, guide dig til at få mere ro på tankemylderet, til at blive mere tilstedeværende og kommunikere klart“Only the leader can make execution happen, through his or her deep personal involvement in the substance and even the details of execution” (Bossidy & Charan, 2002)

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept